Velikost textu:   A    A    A

O klubu

Klub Mezi lidmi je nízkoprahové komunitní centrum, které je otevřeno všem lidem bez rozdílu věku a pohlaví. Nabízí prostor k setkávání, komunikaci, relaxaci, vzdělávání i tvoření. Prostřednictvím klubových aktivit chce přispívat k rozvoji porozumění, komunikace  a respektu mezi generacemi a podporovat vznik spontánně fungující komunity.
Zároveň si ale klademe za cíl aktivizovat občanskou společnost, podporovat zájem lidí o dění ve veřejném prostoru a motivovat k vyvození dílčí osobní zodpovědnosti za stav společnosti.
Provozovatelem Klubu Mezi lidmi je občanské sdružení Klub pro 3 generace.

 

Cílové skupiny

- Babičky, dědečkové, zkrátka senioři
- Ženy, muži, maminky, tátové – zkrátka (potenciální) rodiče
- Děti, mládež

Proč Klub Mezi lidmi?

Mohlo by se zdát, že dnešní rodina svou funkci ztrácí, ale opak je pravdou. Fungující a milující rodinu potřebujeme v současné hektické době více než kdykoliv předtím. Celá staletí žily generace našich předků v harmonickém soužití a vzájemně obohacovaly své životy, pomáhaly si a vytvářely si láskyplné zázemí.   
Fenomén zvaný atomizace společnosti, který popisuje „rozdrobení“ celých rodinných klanů na nejmenší jednotky, je mimo jiné důsledkem průmyslové revoluce a s ní souvisejících celospolečenských změn. Rozvoj průmyslu a jeho centralizace do měst, industrializace společnosti, technologický pokrok, nové vynálezy, auta, telefony, elektřina.. to všechno jsou věci, které v konečném důsledku odvedly generace venkovanů z chalup do měst, od jejich rodičů do samoty a anonymity čtyř stěn městských bytů a ze společenských rodinných stvoření vytvořily převážně nešťastné, nespokojené, smysl života hledající „singly“ bez kořenů. Život člověka všechny ty technologie a vynálezy velmi zkvalitnily, ale zároveň jej okradly o něco přirozeného a velmi důležitého.
Myslíme, že pokrok někdy spočívá v tom, že se vrátíme o krok zpět - jako když se domů vrátíme pro důležitou zapomenutou věc. Chceme člověku ukazovat cestu do vlastního nitra, ke znovuobjevení vlastních kořenů, k nalezení a oprášení staronových hodnot a ke zpomalení života běhu. To bychom moc rádi.